Nu har jag frisörlicens, A,B och D
I Sverige kan vem som helst arbeta som frisör utan att ha utbildning.
Utbildning krävs för att kunna utföra yrket på ett professionellt sätt och för att äga kunskap om de kosmetiska produkter med starka kemikalier som används i branschen. Okunskap om dessa kan leda till oönskade konsekvenser hos både kund och utövare.
Målet med licensen är att få igenom ett lagkrav som kräver licens. Det skapar trygghet för konsumenten, höjer statusen och låter frisörer konkurera på lika villkor samt intygar att företaget följer Skatteverkets krav på kassaregister .
Kravet för att få licensen är yrkesprov,del-och godkänt gesällbrev från Frisörernas yrkesnämd.
A-Godkänt delprov
B-Gesällbrev
C-Mästarbrev
D-Seriöst företag
E-Yrkeslärare
F-Barberare